Izbor prečnika lokalnog rudničkog ventilacionog kanala(3)

(5)

gdje,E– energija koju troši ventilacijski kanal rudnika tokom ventilacije, W;h– otpor rudničkog ventilacionog kanala, N/m2;Q – zapremina vazduha koja prolazi kroz ventilacioni ventilator rudnika, m3/s.

1.2.3 Troškovi električne energije ventilacije ventilacijskih kanala rudnika

Godišnja naknada za električnu energiju za ventilaciju rudničkog ventilacionog kanala iznosi:

(6)

gdje:C2– godišnji trošak električne energije za ventilaciju rudnika za ventilaciju, CNY;E– energija koju troši ventilator za ventilaciju rudnika tokom ventilacije, W;T1– dnevno vrijeme ventilacije, h/d, (uzT1= 24h/d);T2– godišnje vrijeme ventilacije, d/a, (uzT2= 330d/a);e– cijena snage ventilacije, CNY/kwh;η1– efikasnost prenosa motora, ventilatora i druge opreme;η2– efikasnost radne tačke ventilatora.

Prema formuli (5) relevantni parametri se supstituiraju u formulu (6), a godišnji trošak električne energije ventilacije rudničkog ventilacijskog kanala dobija se kao:

(7)

1.3 Troškovi instalacije i održavanja rudničkog ventilacionog kanala

Troškovi ugradnje i održavanja rudničkog ventilacijskog kanala uključuju potrošnju materijala i plaće radnika prilikom ugradnje i održavanja rudničkog ventilacijskog kanala.Uz pretpostavku da je njegova cijena proporcionalna cijeni nabavke rudničkog ventilacijskog kanala, godišnji trošak instalacije i održavanja rudničkog ventilacijskog kanala je:

C3= kC1= k( a + bd) L( 8)

gdje,C3– godišnji trošak instalacije i održavanja ventilacionog kanala rudnika, CNY;k– faktor troškova za ugradnju i održavanje ventilacionog kanala rudnika.

1.4 Formula za proračun ekonomičnog prečnika rudničkog ventilacionog kanala

Ukupni trošak potrošnje rudničkog ventilacijskog kanala uključuje: zbir troškova nabavke rudničkog ventilacijskog kanala, troškove električne energije rudničkog ventilacijskog kanala pri ventilaciji, te troškove ugradnje i održavanja rudničkog ventilacijskog kanala.

(9)

Uzimanje sekcijedrudničkog ventilacionog kanala kao varijable, maksimizacija ovog funkcionalnog izraza je:

(10)

Nekaf1(d)= 0, onda

(11)

Jednačina (11) je formula za proračun ekonomičnog promjera rudničkog ventilacijskog kanala za lokalnu ventilaciju.

Nastavlja se…


Vrijeme objave: Jul-07-2022